Kevään koulutukset

Saimaan mediakeskus järjestää kevään 2018 aikana useita maksuttomia koulutuksia kasvatus- ja opetustoimen henkilökunnalle. Kevään koulutusesite löytyy osoitteesta https://urly.fi/SDC.  Voimme järjestää myös koulutuksia muista aiheista tai pitää esitteen koulutuksia tietylle kohderyhmälle esim. yhden koulun henkilökunnalle.

Molla Goes Steam

Molla Goes Steam

MollaGoesSteam – Lumottu oppimisympäristö -hankkeessa tavoitellaan STEAM- ja Maker-toimintakulttuurien juurruttamista päiväkoteihin. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä. Lapsilla on mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Hankkeessa tavoitellaan juuri kokonaisvaltaista oppimista yli sisältöalueiden. Oppimisprosessi

Visiot

Visiot

VISIOT-kehittämishanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uusi peruskoulu – ohjelmaa. Hankkeen toiminta tukee monipuolisesti uuden opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa visioimalla ja kehittämällä uusimpien teknologioiden – IoT, AR ja VR – käyttöä pedagogisesti mielekkäillä ja kokonaan uusilla tavoilla. Esineiden internettiä (IoT)

Make it now!

Make it now!

Hanke lyhyesti Make it now! -hankkeessa kehitetään suomalaisiin kouluihin sopivia maker-kulttuurin malleja ja maker-tekemisen perusopetuksen polku, joka ottaa huomioon sekä koulussa että kouluajan ulkopuolella tapahtuvan oppimisen. Hankkeessa syntyy maker- kulttuurin verkosto, jossa vaihdetaan ideoita valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa hyödynnetään Innokas-verkostossa,

Tilattavat koulutukset kouluille

Tilattavia koulutuksia keväälle 2018 on esitelty alla. Kysy myös koulutuksia muista aiheista. Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden pajapäivä koululle Ohjelmointi eri työvälineitä hyödyntäen 360 –kuvaaminen ja thinglink pajapäivä kouluille Tee oma appisi MIT app inventerin avulla Googlen palvelujen hyödyntäminen opetuksessa Virtuaalitodellisuuden