Make it now!

Make it now!

Hanke lyhyesti Make it now! -hankkeessa kehitetään suomalaisiin kouluihin sopivia maker-kulttuurin malleja ja maker-tekemisen perusopetuksen polku, joka ottaa huomioon sekä koulussa että kouluajan ulkopuolella tapahtuvan oppimisen. Hankkeessa syntyy maker- kulttuurin verkosto, jossa vaihdetaan ideoita valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa hyödynnetään Innokas-verkostossa,