ViLLE – oppimisalusta

ViLLE – oppimisalusta

ViLLE on Turun yliopiston kehittämä oppimisanalytiikkaa hyödyntävä selainpohjainen ja ilmainen oppimisalusta. ViLLEssä on runsaasti valmiita materiaalia esikoulusta lukioon asti. Valmista materiaalia on saatavilla matematiikan, ohjelmoinnin, äidinkielen ja englannin opetukseen. Lisäksi alustaan voi luoda omia tehtäviä. ViLLEn avulla opettaja näkee oppilaan

3d – suunnittelu ja tulostus

3d – suunnittelu ja tulostus

Koulutuksessa käydään läpi 3d-suunnittelua Tinkercad-sivuston avulla, tutustutaan suunnittelun ja tulostuksen pedagogisiin sovellutuksiin sekä kokeillaan kannettavan Ultimaker go -tulostimen käyttöä. Kenelle: Peruskoulun ja lukion opettajille Koulutuksen kesto: 2 tuntia Minimiosallistujamäärä: 4 Ajankohta: 12.3 klo 13.00-15.00 Ilmoittautuminen on päättynyt.

Keksintöjen tekeminen micro:bitin avulla

Keksintöjen tekeminen micro:bitin avulla

Tutustutaan innovaatiokasvatukseen ja micro:bit -minitietokoneen perustoimintoihin. Toisella koulutuskerralla luodaan oma keksintö micro:bitin avulla. Koulutuksessa tutustutaan myös lyhyesti micro:bitin lisäosiin. Ohjelmointikielenä käytetään graafista kieltä. Ajankohta: 3.4 klo 9.00-15.00 ja 4.4. klo 9.00-15.00 Kenelle: Peruskoulun ja lukion opettajille Koulutuksen kesto: 2 x

Molla Goes Steam

Molla Goes Steam

MollaGoesSteam – Lumottu oppimisympäristö -hankkeessa tavoitellaan STEAM- ja Maker-toimintakulttuurien juurruttamista päiväkoteihin. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä. Lapsilla on mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Hankkeessa tavoitellaan juuri kokonaisvaltaista oppimista yli sisältöalueiden. Oppimisprosessi

Visiot

Visiot

VISIOT-kehittämishanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uusi peruskoulu – ohjelmaa. Hankkeen toiminta tukee monipuolisesti uuden opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa visioimalla ja kehittämällä uusimpien teknologioiden – IoT, AR ja VR – käyttöä pedagogisesti mielekkäillä ja kokonaan uusilla tavoilla. Esineiden internettiä (IoT)

Make it now!

Make it now!

Hanke lyhyesti Make it now! -hankkeessa kehitetään suomalaisiin kouluihin sopivia maker-kulttuurin malleja ja maker-tekemisen perusopetuksen polku, joka ottaa huomioon sekä koulussa että kouluajan ulkopuolella tapahtuvan oppimisen. Hankkeessa syntyy maker- kulttuurin verkosto, jossa vaihdetaan ideoita valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa hyödynnetään Innokas-verkostossa,