Make it now!

Make it now!

Hanke lyhyesti Make it now! -hankkeessa kehitetään suomalaisiin kouluihin sopivia maker-kulttuurin malleja ja maker-tekemisen perusopetuksen polku, joka ottaa huomioon sekä koulussa että kouluajan ulkopuolella tapahtuvan oppimisen. Hankkeessa syntyy maker- kulttuurin verkosto, jossa vaihdetaan ideoita valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa hyödynnetään Innokas-verkostossa,

Ohjelmointikielen alkeet yläkouluun

Ohjelmointikielen alkeet yläkouluun

Opetellaan ohjelmointikielen alkeita. Käytettävänä kielenä on java. Harjoittelussa hyödynnetään ViLLE -oppimisalustaa ja micro:bittiä. Ajankohta: 10.4 klo 12.00 – 15.00 Kenelle: Yläkoulun opettajille Koulutuksen kesto: 3 tuntia Minimiosallistujamäärä: 2 Maksimiosallistujamäärä: 10 Lähtötaidot: vähintään lyhyt kokemus graafisesta ohjelmoinnista Ilmoittautuminen: https://urly.fi/SDx    

Tilattavat koulutukset kouluille

Tilattavia koulutuksia keväälle 2018 on esitelty alla. Kysy myös koulutuksia muista aiheista. Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden pajapäivä koululle Ohjelmointi eri työvälineitä hyödyntäen 360 –kuvaaminen ja thinglink pajapäivä kouluille Tee oma appisi MIT app inventerin avulla Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden pajapäivä