1.kerta: 18. syyskuuta 2018 klo 12.30 – 15.30

2.kerta: 25. syyskuuta 2018 klo 13-15

Koulutuksessa käsitellään lukemaan oppimista ja siinä ilmeneviä vaikeuksia sekä lukemisen sujuvuuden kehittymistä ja sujuvuuden ongelmia. Lisäksi perehdytään Ekapeliin lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja lukemisen sujuvuuden tukena sekä LukiMat -palveluun, joka tarjoaa tietoa ja taitoa lukivaikeudesta.

Koulutus on OPH:n tukema maksuton verkkokoulutustallenne (1 op)

KOHDERYHMÄT: Opettajat ja erityisopettajat sekä koulunkäynnin ohjaajat, jotka opettavat lapsia esiopetuksesta kolmanteen luokkaan

Paikka: Saimaan mediakeskuksen koulutusluokka A234, Pohjolank.23, 2.krs.

Ilmoittautuminen pedanetissä (muista kirjautua): https://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/saimaan-mediakeskus/smk/oelojslt1mv