Tilattavia koulutuksia keväälle 2018 on esitelty alla. Kysy myös koulutuksia muista aiheista.

 • Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden pajapäivä koululle
 • Ohjelmointi eri työvälineitä hyödyntäen
 • 360 –kuvaaminen ja thinglink pajapäivä kouluille
 • Tee oma appisi MIT app inventerin avulla
 • Googlen palvelujen hyödyntäminen opetuksessa

Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden pajapäivä koululle

 • Ajankohta: Pajapäiviä kouluilla järjestetään hiihtoloman jälkeen 3-5 kappaletta kouluttajan aikatauluista riippuen.
 • Kenelle: Peruskouluille
 • Kesto: 6 tuntia
 • Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen jukka.lehtoranta@lappeenranta.fi

 

Koulutuksen aiheena ovat virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden opetussovellukset. Koulutus järjestetään kouluilla pajapäivänä. Päivän alussa halukkaille opettajille pidetään tunnin koulutus aiheeseen. Tämän jälkeen oppilasryhmille pidetään kokeilutilaisuus virtuaalilaseihin ja lisätyn todellisuuden sovelluksiin korkeintaan neljän tunnin ajan. Lopussa järjestetään noin puolen tunnin mittainen koontitilaisuus aamun koulutukseen osallistuneille opettajille. Oppilasryhmien mukana esittelytilaisuuksissa tulee olla vähintään yksi koulutukseen osallistuneista opettajista. Kouluttaja tuo mukanaan virtuaalilasit ja muut tarvittavat välineet.

 

Ohjelmointi eri työvälineitä hyödyntäen

 • Kenelle: Peruskoulun opettajille
 • Koulutuksen kesto: 6 tuntia
 • Minimiosallistujamäärä: 4
 • Maksimiosallistujamäärä: 20
 • ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen jukka.lehtoranta@lappeenranta.fi

 

Koulutuksessa tutustutaan lyhyesti eri ohjelmoinnin työvälineisiin. Pääpaino on välineiden ohjatulla kokeilemisella. Käytettäviä välineitä ovat code.org, scratch jr., beebot ja lego mindstorm ev 3. Koulutus voidaan myös järjestää pajapäivänä edellä kuvatun virtuaalitodellisuuden pajapäivän tavoin. Kouluttaja tuo tarvittaessa mukanaan käytettävät välineet.

360 –kuvaaminen ja thinglink pajapäivä kouluille

 • Ajankohta: Pajapäiviä kouluilla järjestetään hiihtoloman jälkeen 3-5 kappaletta kouluttajan aikatauluista riippuen.
 • Kenelle: Peruskouluille
 • Kesto: 3 tuntia ja omatoimista työskentelyä
 • Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen jukka.lehtoranta@lappeenranta.fi

 

Koulutuksen aiheena on thinglink –järjestelmä ja 360 –kuvaaminen. Pajapäivän ideana on tehdä 360 –kameran ja thinglinkin avulla google maps –sivusto koulun lähialueen nähtävyyksistä. 360 –kameran avulla otetaan nähtävyyksistä kuvia ja thinglinkin avulla näihin kuviin lisätään erilaisia hotspotteja. Lopuksi nämä koostetaan google maps –karttaan. Pajapäivä jakautuu kahteen osaan, ensimmäisen päivän aikana halukkaille opettajille pidetään tunnin koulutus aiheeseen, tämän jälkeen valituille oppilasryhmille esitellään kameran toiminta. Ensimmäisen osan jälkeen oppilaat käyvät ottamassa 360 –kameralla kuvia lähialueen nähtävyyksistä.  Toisen pajapäivän alussa opettajille pidetään tunnin koulutus thinklinkin käyttämiseen, tämän jälkeen oppilasryhmien kanssa työstetään oppilaiden ottamat kuvat valmiiseen muotoon.

Tee oma appisi MIT app inventerin avulla

MIT app inventer on helppo työkalu omien sovellusten luomiseen. Työkalu sopii parhaiten 6. – 9. –luokkalaisille. Kysy lisää, niin räätälöidään aiheeseen koulutus opettajille tai pajapäivä oppilaille.

 

Googlen palvelujen hyödyntäminen opetuksessa

Koulutuksessa käydään läpi googlen palvelujen edistyneempää hyödyntämistä opetuksessa. Aiheina ovat googlen lomakkeiden edistyneet ominaisuudet (esim. tehtävien automaattinen korjaaminen, vastauspolut), sites -palvelun opetuskäyttö sekä docs-, sheets- ja slides -sovellusten edistynyt käyttö.